Privacy policy | NAGA Markets | Proměň Svou Vášeň v Bohatství

Zásady Ochrany Osobních Údajů

Náš Závazek vůči Tobě

Abychom mohli naše produkty a služby poskytovat klientům a provádět naše každodenní obchodní operace, musíme od nich shromažďovat osobní údaje.

Tvé soukromí je pro nás nesmírně důležité a je naší zásadou ochraňovat a respektovat důvěrnost údajů a soukromí jednotlivých osob. Svěříš-li nám své údaje, chtěli bychom tě ujistit, že se zavazujeme zachovat tyto informace důvěrné. Zaujali jsme přiměřená opatření k ochraně důvěrnosti, zabezpečení a integrity tvých osobních údajů.

Zásady Ochrany Osobních Údajů stanovují, jakým způsobem NAGA Markets Ltd (dále jen „NAGA Markets“, či „Společnost“) shromažďuje, používá a spravuje osobní údaje, které od tebe získá. Poskytují také informace o tvých právech v souvislosti se zpracováním tvých osobních údajů.

Zásady Ochrany Osobních Údajů platí pro činnosti, prováděné společností NAGA Markets, související se zpracováním osobních údajů jejích klientů a potenciálních klientů, návštěvníků webové sítě a zaměstnanců.

Sběr Informací

Jestliže se rozhodneš si u nás otevřít účet a tím pádem se stát naším Klientem, abys tak mohl/a učinit, budeme od tebe vyžadovat jisté osobní údaje. Tyto osobní údaje umožní Společnosti posoudit tvou žádost a dodržet platné zákony a předpisy.

Tvé údaje můžeme získat přímo od tebe (ve tvém vyplněném Formuláři pro Žádost o Otevření Účtu nebo jiným způsobem) nebo od jiných osob, například včetně agentur pro hodnocení úvěruschopnosti, agentur pro prevenci podvodů, bank, jiných finančních institucí, třetích zprostředkovatelů ověřovacích služeb a poskytovatelů veřejných rejstříků.

Tyto informace zahrnují, mimo jiné, osobní údaje, jako jsou celé jméno, pohlaví, adresa bydliště, datum a místo narození, informace nezbytné k ověření tvé totožnosti, jako je cestovní pas nebo občanský průkaz, kontaktní údaje (například e-mailová adresa), platební údaje (včetně kreditní karty, debetní karty a údajů o bankovním účtu), profesní údaje a údaje o zaměstnání, informace o tvém majetku a ročním příjmu, obchodní znalosti a zkušenosti a další potřebné finanční informace.

Můžeme také shromažďovat informace o tvém používání naší webové stránky (webových stránek), jako například navštívené stránky, frekvence a trvání návštěvy a obchodní činnosti.

Dále také můžeme zaznamenávat veškeré komunikace, elektronické, telefonické, osobní či jiné, kterých se s tebou zúčastníme v souvislosti se službami, které ti poskytujeme, a s naším obchodním vztahem mezi tebou a námi.

Čas od času tě také můžeme požádat o dodatečné informace, jež nám pomohou zdokonalit Službu, kterou ti poskytujeme (pokud jsi naším Klientem) nebo případně naše činnosti (pokud jsi naším Poskytovatelem pro Obchodní Údaje) v rámci příslušné Smlouvy, anebo dodržet Platné Předpisy.

Použití a Účely Zpracování tvých Osobních Údajů

Tvé Osobní Údaje (v případě, že jsi fyzická osoba) budeme v souvislosti s pokračováním Smlouvy, kterou jsme mezi sebou uzavřeli, používat, schraňovat a zpracovávat v souladu s Obecným Nařízením o Ochraně Osobních Údajů (‚GDPR') v platném znění nebo verzi. S tvými informacemi (které nejsou ve veřejné doméně nebo je již nevlastníme bez závazku důvěrnosti), jichž jsme držitelem, bude zacházeno jako s důvěrnými a nebudou použity pro žádný jiný účel, než ve spojení s poskytováním, správou a zdokonalováním Služeb, které ti poskytujeme, nebo prosazování Smlouvy, již jsme spolu uzavřeli.

Účely, za nimiž můžeme tvé osobní údaje zpracovat jsou uvedeny níže:

Rámec Naší Dohody

Zpracováváme osobní údaje, abychom mohli poskytovat naše služby a produkty, stejně jako i informace o těchto službách a produktech, na základě našeho smluvního vztahu s tvou osobou. Tvé osobní údaje tudíž potřebujeme používat, abychom byli schopni provádět naše služby a dodržet povinnosti, jež vůči tobě máme.

V tomto rámci musíme ověřit tvou totožnost, abychom tě mohli přijmout za našeho klienta, a tyto osobní informace budeme potřebovat pro efektivní spravování tvého obchodního účtu u naší společnosti.

Dodržování Předpisů a Regulací

Četné předpisy, kterým podléháme, stejně jako i konkrétní zákonné požadavky (jako jsou zákony proti praní špinavých peněz, zákony o finančních službách, korporační zákony, zákony o ochraně soukromí a daňové zákony) nám nařizují přechovávat a zpracovávat osobní údaje. Kvůli těmto povinnostem a požadavkům je pro nás nezbytné ukládat osobní údaje a provádět jejich zpracování. Je například povinné uchovávat osobní údaje pro účely vedení záznamů.

Všeobecně je možné, že dodržování platných zákonů, soudních příkazů, jiných soudních procesů či požadavků některého z příslušných regulačních orgánů, bude vyžadovat zpracování osobních údajů společností NAGA Markets.

Zajištění Ochrany našich Oprávněných Zájmů

Osobní údaje zpracováváme, abychom zajistili ochranu oprávněných zájmů, o něž NAGA Markets usiluje. Příklady takového zpracování zahrnují (a) naše uplatnění právních nároků a příprava naší obhajoby v soudních řízeních a (b) zpracování osobních údajů pro účely řízení rizika;

Dále také můžeme potřebovat použít osobní informace, které jsme od tebe obdrželi, k vyšetření problémů nebo urovnání sporů mezi námi a tebou, neboť je naším oprávněným zájmem, aby byly všechny problémy a spory vyšetřeny a vyřešeny co nejrychleji a nejúčinněji.

Případy, k nimž jsi dal/a Svolení

Naše uchovávání a použití tvých osobních údajů je založeno na tvém souhlasu. Jelikož na tvůj souhlas spoléháme jako na právní základ pro naše uchovávání a zpracovávání tvých osobních informací, máš právo tento souhlas kdykoli odvolat. Stačí nás kontaktovat prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v těchto Zásadách o Ochraně Osobních Údajů.

Veškeré zpracování osobních údajů, které již proběhlo předtím, než jsme obdrželi tvé odvolání, zůstane nicméně nedotčeno.

Pro Posouzení Vhodnosti našich Služeb Příjemcům

Tvé osobní údaje, což zahrnuje tvé znalosti a zkušenosti v oblasti finančních produktů, které nabízíme, se používají k vybudování tvého ekonomického profilu a potvrzení našeho posouzení míry, do jaké jsou pro tebe finanční produkty vhodné.

Pro Zdokonalení našich Produktů a Služeb

Čas od času ti můžeme posílat dotazníky v rámci našeho procesu pro získávání zpětné vazby od zákazníků. Je naším oprávněným zájmem o takovou zpětnou vazbu požádat, abychom se mohli pokusit poskytovat naše služby a produkty při nejvyšších standardech.

Osobní informace, které nám poskytneš prostřednictvím takových klientských průzkumů, můžeme použít, aby nám napomohly zdokonalit naše produkty a služby.

Pro Marketingové účely

Můžeme tvé osobní informace použít k tomu, abychom ti e-mailem, po telefonu či jiným smluveným způsobem zasílali marketingová sdělení a ujistili se tak, že máš aktuální přehled o našich nejnovějších produktech a službách.

Tvé údaje nesdělíme žádným vnějším stranám, aby ti mohly přímo zasílat marketingové materiály.

Právní Upozornění

Zákony a předpisy někdy vyžadují, abychom tě zpravili o jistých změnách produktů nebo služeb nebo zákonů. Je možné, že tě budeme muset informovat o změnách podmínek nebo vlastností našich produktů či služeb, a abychom tak mohli učinit, je zřejmé, že musíme uchovat a použít tvé osobní údaje.

Informace shromažďované z tvého používání našich služeb

Sledovací systémy, jež používáme na webové stránce NAGA Markets mohou shromažďovat tvé osobní údaje za účely optimalizace služeb, které poskytujeme klientům a potenciálním klientům. Webová stránka shromažďuje informace následujícími způsoby:

 • Informace o zeměpisné poloze

  Použití tvé IP adresy nám pomáhá lokalizovat obsah naší webové stránky, který ti poskytujeme na základě tvé země, a zlepšit tak tvůj uživatelský zážitek při používání naší sítě.

 • Cookies

  Internetové cookies jsou malé části dat odeslané z naší webové stránky do tvého prohlížeče, které se při používání naší sítě ukládají na pevném disku tvého počítače a mohou obsahovat unikátní identifikační číslo. Účelem sbírání těchto informací je poskytnout ti na naší webové síti lépe přizpůsobený zážitek, včetně prezentování našich webových stránek na základě tvých potřeb či preferencí.

  Cookies se často používají na mnoha webových stránkách na internetu. Jestli a jak bude cookie přijat si můžeš zvolit podle toho, jak si nastavíš předvolby a možnosti ve svém prohlížeči. Pokud ve svém prohlížeči zakážeš přijímání cookies, je možné, že nebudeš moci získat přístup k některým částem webových stránek, zejména ve Členském Prostoru Společnosti a dalších zabezpečených sekcích naší sítě. Doporučujeme ti proto, aby jsi přijímání cookies povolil/a a těžil/a tak ze všech našich online služeb.

 • Místní úložiště

  Abys mohl/a aktivovat svůj obchodní účet, budeš nám muset prostřednictvím Členského Prostoru Společnosti zaslat ověřovací dokumenty. Tyto dokumenty jsou přenášeny pomocí zabezpečeného spojení a uloženy na bezpečném místě.

  Na základě tvého předchozího použití naší webové stránky můžeme pravidelně používat prodejce třetích stran, jako jsou Google nebo AdRoll, aby ti na internetu ukazovaly naše reklamy.

Uchovávání tvých osobních údajů

Zajištění ochrany soukromí tvých informací je pro nás nanejvýš důležité, ať už s námi komunikuješ osobně, po telefonu, e-mailem, přes internet anebo prostřednictvím jakéhokoli jiného elektronického média. Tvé osobní informace budeme po celou dobu trvání našeho obchodního vztahu uchovávat v kombinaci zabezpečených počítačových skladovacích zařízení a papírových spisů a dalších záznamů a zaujmeme veškerá potřebná opatření, abychom tvé osobní údaje, jež přechováváme, ochránili před zneužitím, ztrátou, neoprávněným přístupem, změnou či odhalením.

Až se rozhodneme, že již osobní informace nepotřebujeme k účelu, ke kterému jsme je původně získali, odstraníme veškeré údaje, jež tě identifikují anebo záznamy bezpečně zlikvidujeme. Je však možné, že si záznamy budeme muset nechat značnou dobu i poté, co přestaneš být naším klientem. Například proto, že podléháme jistým zákonů proti praní špinavých peněz, a vyžaduje se po nás, abychom si nechali záznamy obsahující Klientovy osobní údaje, obchodní informace, dokumenty k otevření účtu, komunikace a všechno ostatní, co se Klienta týká, po dobu nejméně pěti let od ukončení našeho obchodního vztahu.

Osobní informace, jež ukládáme ve formě nahraných komunikací po telefonu, elektronicky, osobně či v jakékoli jiné formě, si v souladu s místními regulačními požadavky rovněž ponecháme po dobu 5 let od ukončení našeho obchodního vztahu.

Tvé údaje si můžeme ponechat i po dobu delší než 5 let, jestliže je nemůžeme vymazat z právních, regulačních či technických důvodů.

 • Tvá práva v souvislosti s tvými osobními informacemi

  Práva, která můžeš mít k dispozici v souvislosti s osobními informacemi, které o tobě uchováváme, jsou uvedena níže.

 • Informace a přístup

  Pokud nás o to požádáš, máme povinnost ti potvrdit, zda zpracováváme tvé osobní informace a jestliže ano, tak jaké informace zpracováváme a, požádáš-li o to, musíme ti poskytnout kopii těchto osobních informací (spolu s určitými dalšími údaji), a to v rozumné časové lhůtě od data tvé žádosti.

 • Napravení

  Je pro nás důležité, aby tvé osobní informace byly aktuální. Podstoupíme všechny přiměřené kroky k tomu, abychom se ujistili, že tvé osobní informace zůstanou pravdivé, úplné a aktuální. Pokud jsou informace, jež o tobě uchováváme, nepravdivé či neúplné, máš právo na jejich nápravu. V případě, že jsme tvé osobní informace sdělili někomu dalšímu, je-li to možné, budeme je o napravení informovat.

  O jakékoli změně svých osobních údajů nám můžeš dát kdykoli vědět zasláním e-mailu na support@nagamarkets.com. Společnost tvé osobní údaje změní podle tvých pokynů. Abychom takové požadavky mohli provést, je možné, že od tebe v některých případech budeme na důkaz potřebovat podpůrné dokumenty, tj. v situacích, kdy jde o osobní informace, jež jsme povinni uchovávat z regulačních či jiných právních důvodů.

 • Právo být Zapomenut/a

  Za určitých okolností nás můžeš požádat, abychom tvé osobní informace smazali nebo odstranili, například v případě, kdy už je nepotřebujeme nebo když odvoláš svůj souhlas (je-li to možné), pokud ovšem nemáme právní povinnost si tyto údaje ponechat.

 • Přenosnost údajů

  V rámci GDPR máš za určitých okolností právo obdržet osobní informace, které jsi nám poskytl/a, ve strukturovaném, běžně používáném a strojově čitelném formátu a právo znovu je použít jinde nebo nás požádat o jejich přeposlání třetí straně, kterou zvolíš.

Kontaktování Tvé Osoby

Za účely vykonávání podmínek Smlouvy mezi námi a tebou, s tebou můžeme příležitostně navázat přímý kontakt po telefonu, faxem, e-mailem anebo poštou.

Pokud souhlasíš, my nebo někteří z partnerů Affiliates naší Společnosti nebo kterákoli jiná společnost v naší skupině, tě můžeme čas od času kontaktovat po telefonu, faxem, e-mailem nebo poštou pro marketingové účely, abychom tě upozornili na produkty nebo služby, které by tě mohly zajímat, anebo pro účely marketingového průzkumu.

Sdělování Informací

V rámci Smlouvy mezi námi a tebou, máme právo za určitých okolností tvé Informace (včetně nahrávek a dokumentů důvěrné povahy, údajů o kartě) sdílet. V souladu se Smlouvou, kterou jsi s námi uzavřel/a, můžeme tvé informace sdělit:

 • je-li to vyžadováno zákonem či soudním příkazem oprávněného Soudu;

 • je-li to požadováno naším Regulátorem (Kyperskou Komisí pro Cenné Papíry) nebo jiným regulačním orgánem, jenž má kontrolu či soudní pravomoc nad námi nebo tebou nebo tvými společníky nebo na jehož území máme Klienty anebo Poskytovatele, v závislosti na případu;

 • patřičným orgánům v zájmu vyšetřování nebo prevence podvodu, praní špinavých peněz nebo nezákonné činnosti;

 • Brokerovi, aby mohl provést tvé pokyny či příkazy a pro účely související s poskytováním našich Služeb tvé osobě jako našemu Klientovi;

 • agenturám pro hodnocení úvěruschopnosti a pro prevenci podvodů, třetím poskytovatelům ověřovacích služeb, bankám a jiným finančním institucím pro účely úvěrových kontrol, prevence podvodů a proti praní špinavých peněz, kontroly tvé totožnosti a náležité péče. Aby tak mohly učinit, mohou údaje, které jsi poskytl/a, porovnat s údaji v jakékoli databázi (veřejné či jiné), k níž mají přístup. Mohou tvé údaje také použít v budoucnu, aby pomohly jiným společnostem za účely ověření. Zůstane u nás uložen záznam o vyhledávání;

 • našim profesionálním poradcům za předpokladu, že bude v každém případě příslušný odborník poučen o důvěrné povaze takových informací a zaváže se tím rovněž k povinnosti ochrany údajů;

 • dalším poskytovatelům služeb, kteří vytváří, udržují nebo zpracovávají databáze (ať už elektronické nebo ne), nabízí služby vedení záznamů, služby zasílání e-mailů, služby zasílání zpráv nebo podobné služby, jež mají za cíl nám pomoci shromáždit, uložit, zpracovat a použít Tvé Informace nebo se s tebou spojit nebo zdokonalit poskytování našich Služeb a činností v rámci Smlouvy mezi námi a tebou;

 • Registru Obchodních Údajů či podobným subjektům;

 • dalším poskytovatelům služeb pro statistické účely, ke zdokonalení našeho marketingu, přičemž v takovém případě budou údaje předány v souhrnné formě;

 • call centrům pro průzkum trhu, která poskytují telefonní nebo e-mailové dotazníky za účely zdokonalení našich Služeb a činností, ovšem pouze kontaktní údaje;

 • je-li to nutné, abychom se mohli obhajovat nebo uplatnit naše zákonná práva před jakýmkoli soudem nebo tribunálem nebo arbitrem nebo Ombudsmanem nebo vládním orgánem, v závilosti na případu;

 • na tvou žádost nebo s tvým souhlasem;

 • našim partnerům Affiliates nebo jakékoli jiné společnosti v naší skupině;

 • našim zaměstnancům, aby mohli vykonávat své povinnosti v rámci pokračování Smlouvy mezi námi a tebou nebo aby mohli zajistit fungování naší Platformy, Automatických Příkazů a funkcí Obchodních Údajů.

Jestliže Společnost sdělí tvé osobní informace obchodním stranám, jako jsou banky nebo společnosti zpracovávající karetní či jiné platby, aby ti mohla poskytnout své služby, mohou si tyto třetí strany uložit tvé informace, aby dodržely své vlastní zákonné a jiné povinnosti

Společnost upozorní třetí stranu na důvěrnou povahu takových informací.

Bezpečnostní Opatření

Tvé Informace jsou uloženy na zabezpečených serverech. Přístup ke Tvým Informacím omezujeme pouze na ty zaměstnance či partnery, kteří tyto informace potřebují znát k tomu, aby mohli dodržovat Smlouvu, již jsi s námi uzavřel/a

Máme zavedené postupy, jak zajistit ochranu Tvých Informací a jak je používat, například v podobě požadování od našich partnerů Affiliates a zaměstnanců, aby dodržovali důvěrnost Tvých Informací.

Ujišťujeme tě, že NAGA Markets uplatňuje veškerá nezbytná a vhodná technická i organizační opatření a postupy, aby se přesvědčila, že tvé informace zůstanou za všech okolností v bezpečí. Pravidelně školíme a zvyšujeme povědomí členů našeho personálu o důležitosti udržování, ochrany a respektování tvých osobních informací a tvého soukromí. Porušení soukromí osob bereme velmi vážně a je-li to třeba zaujmeme odpovídající disciplinární opatření.

Otázky

Jestliže máš ohledně těchto zásad jakékoli otázky, přeješ si získat přístup ke svým údajům nebo je změnit, máš stížnost anebo máš otázky ohledně bezpečnosti na naší Webové stránce, můžeš nám napsat na e-mail support@nagamarkets.com.

Aktualizace těchto Zásad

Tyto Zásady podléhají změnám bez předchozího upozornění. Z tohoto důvodu ti radíme, abys čas od času kontroloval/a, zda nedošlo k aktualizacím.

Trade Responsibly: CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 79.67% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.