Investing | NAGA Markets | Zmień swoją pasję w bogactwo

Zainwestuj w to, co Cię pasjonuje.

Od kontraktów CFD na Forex i Gry, możesz handlować najsilniejszymi instrumentami na świecie.

Forex
  • Forex
  • Kryptowaluty
  • Indeksy
  • Akcje CFD
  • Towary
  • Kontrakty terminowe (Futures)
  • ETF-y
  • Gry
Forex
Kryptowaluty
Indeksy
Akcje CFD
Towary
Kontrakty terminowe (Futures)
ETF-y
Gry
* Wymagana marża podlega zmianom w zależności od warunków rynkowych.
** Spready, które mogą wystąpić w godzinach otwartego rynku. Tylko spready w środowisku transakcyjnym są wiążące. Spready podlegają zmianom w zależności od warunków rynkowych.
* Wymagana marża podlega zmianom w zależności od warunków rynkowych.
* Wymagana marża podlega zmianom w zależności od warunków rynkowych.
** Spready, które mogą wystąpić w godzinach otwartego rynku. Tylko spready w środowisku transakcyjnym są wiążące. Spready podlegają zmianom w zależności od warunków rynkowych.
* Wymagana marża podlega zmianom w zależności od warunków rynkowych.
** Spready, które mogą wystąpić w godzinach otwartego rynku. Tylko spready w środowisku transakcyjnym są wiążące. Spready podlegają zmianom w zależności od warunków rynkowych.
*** Pół obrotu (otwarcie lub zamknięcie)
* Wymagana marża podlega zmianom w zależności od warunków rynkowych.
** Spready, które mogą wystąpić w godzinach otwartego rynku. Tylko spready w środowisku transakcyjnym są wiążące. Spready podlegają zmianom w zależności od warunków rynkowych.
* Wymagana marża podlega zmianom w zależności od warunków rynkowych.
** Spready, które mogą wystąpić w godzinach otwartego rynku. Tylko spready w środowisku transakcyjnym są wiążące. Spready podlegają zmianom w zależności od warunków rynkowych.
*** Należy pamiętać, że ta informacja służy wyłącznie celom informacyjnym i może ulec zmianie w związku z niską płynnością lub nieprzewidzianymi zmianami na giełdach.
* Wymagana marża podlega zmianom w zależności od warunków rynkowych.
** Spready, które mogą wystąpić w godzinach otwartego rynku. Tylko spready w środowisku transakcyjnym są wiążące. Spready podlegają zmianom w zależności od warunków rynkowych.
*** Pół obrotu (otwarcie lub zamknięcie).
Ryzyka i zasady dotyczące handlu kontraktami CFD na Gry
Zanim podejmiesz ryzyko handlu kontraktami CFD, powinieneś wiedzieć o:
1. Obrót tymi produktami nie jest objęty żadnymi europejskimi ramami regulacyjnymi i nie wchodzi w zakres działalności Spółki regulowany dyrektywą w sprawie rynków instrumentów finansowych ("MiFID").
2. Takie produkty są złożone i wiążą się z wysokim ryzykiem i jako takie wiążą się z wysokim ryzykiem utraty całego zainwestowanego kapitału.
3. Wartości przedmiotów mogą się znacznie wahać (tj. są bardzo zmienne) i mogą powodować znaczące straty w krótkim okresie czasu.
4. Te produkty nie są odpowiednie dla wszystkich inwestorów i z tego powodu nie powinieneś nimi handlować, chyba że masz niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz w pełni rozumiesz specyfikę i ryzyko z nimi związane.
5. Obrót tymi produktami nie uprawnia Cię do żadnej ochrony w ramach Funduszu Kompensacji Inwestorów (ICF)
6. Nie jesteś uprawniony do składania skarg / sporów przeciwko Firmie do Rzecznika Finansowego Republiki Cypru, w przypadku gdy takie skargi / spory dotyczą Twojego handlu tymi produktami.
7. Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że został poinformowany przez Spółkę o ryzyku związanym z obrotem tymi instrumentami oraz że rozumie to ryzyko i że bierze je pod uwagę przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych dotyczących obrotu kontraktami CFD na Gry.

Handluj odpowiedzialnie: Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków przez dźwignię finansową. 79,67% * rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.