Privacy policy | NAGA Markets | Zmień swoją pasję w bogactwo

Polityka prywatności

Nasze zobowiązanie wobec Ciebie

Aby zapewnić nasze produkty i usługi klientom, wykonując nasze codzienne operacje biznesowe, musimy zbierać od nich dane osobowe.

Twoja prywatność ma dla nas ogromne znaczenie, a naszą polityką jest ochrona i szanowanie poufności informacji oraz prywatności osób. Powierzając nam Twoje dane, chcielibyśmy zapewnić Cię o naszym zaangażowaniu w utrzymanie prywatności tych informacji. Podjęliśmy kroki w celu ochrony poufności, bezpieczeństwa i integralności danych osobowych.

Niniejsza Polityka prywatności określa, w jaki sposób NAGA Markets Ltd ("NAGA Markets", "Firma") zbiera, wykorzystuje i zarządza danymi osobowymi, które otrzymuje od ciebie. Informuje również o Twoich prawach dotyczących przetwarzania twoich danych osobowych.

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy czynności przetwarzania przeprowadzanych przez NAGA Markets w odniesieniu do danych osobowych swoich klientów i potencjalnych klientów, odwiedzających witrynę i pracowników.

Zbieranie informacji

Jeśli zdecydujesz się złożyć wniosek o otwarcie konta u nas, a tym samym staniesz się naszym klientem, istnieją pewne dane osobowe, które będą od ciebie wymagane, aby to zrobić. Te dane osobowe umożliwią Spółce ocenę wniosku i zachowanie zgodności z odpowiednimi przepisami i regulacjami.

Możemy zbierać Twoje dane bezpośrednio od Ciebie (w wypełnionym formularzu zgłoszenia otwarcia konta lub w inny sposób) lub od innych osób, w tym na przykład agencji informacji kredytowej, agencji zapobiegania oszustwom, banków, innych instytucji finansowych, dostawców usług trzeciej autoryzacji i dostawców publicznych rejestrów.

Informacje te obejmują między innymi dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, płeć, adres zamieszkania, datę i miejsce urodzenia, informacje niezbędne do zweryfikowania tożsamości, takie jak paszport lub dowód osobisty, dane kontaktowe (takie jak adres e-mail ), szczegóły dotyczące płatności (w tym dane dotyczące karty kredytowej, karty debetowej i rachunku bankowego), dane dotyczące zawodu i zatrudnienia, informacje na temat majątku i rocznego dochodu, wiedza i doświadczenie handlowe oraz inne niezbędne informacje finansowe.

Możemy również zbierać Twoje Informacje dotyczące korzystania z naszych stron internetowych, takich jak strony odwiedzane, częstotliwość, czas trwania wizyty i działania handlowe.

Ponadto, możemy rejestrować wszelkie komunikacje, elektroniczne, telefonicznie, osobiste lub inne, które mamy z Tobą w związku z usługami, które świadczymy Tobie i naszymi relacjami biznesowymi z Tobą.

Od czasu do czasu możemy również poprosić o dodatkowe informacje, które pomogą nam ulepszyć naszą Usługę (jeśli jesteś naszym Klientem) lub naszą działalność (jeśli jesteś naszym dostawcą danych handlowych) zgodnie z naszą odpowiednią Umową, w zależności od przypadku, lub zgodne z Obowiązującymi Przepisami.

Zastosowanie i cele do przetwarzania danych osobowych

Będziemy wykorzystywać, przechowywać i przetwarzać Twoje dane osobowe (w przypadku, gdy jesteś osobą fizyczną) w związku z realizacją Umowy między nami, zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych ("GDPR"), wraz z poprawkami lub zmianami od czasu do czasu. Twoje dane (które nie są w domenie publicznej lub już posiadane przez nas bez obowiązku zachowania poufności), które posiadamy, są traktowane przez nas jako poufne i nie będą wykorzystywane w żadnym innym celu niż w związku z dostarczaniem, administrowaniem i ulepszaniem naszej Usługi dla Ciebie lub wspieranie naszej Umowy między nami.

Cele, dla których możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, są przedstawione poniżej:

Ramy naszej umowy

Przetwarzamy dane osobowe w celu świadczenia naszych usług i produktów, a także informacji dotyczących tych usług i produktów, w oparciu o stosunek umowny z Państwem. Dlatego potrzebujemy wykorzystywać dane osobowe, aby wykonywać nasze usługi i spełniać nasze zobowiązania wobec Ciebie.

W tym kontekście musimy zweryfikować Twoją tożsamość, aby przyjąć Cię jako naszego klienta, i będziemy musieli użyć tych danych osobowych, aby skutecznie zarządzać twoim kontem handlowym.

Zgodność z przepisami i rozporządzeniami

Liczne prawa, którym podlegamy, a także określone wymogi ustawowe (takie jak przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy, przepisy dotyczące usług finansowych, prawa korporacyjne, przepisy dotyczące prywatności i przepisy podatkowe) stanowią, że przechowujemy i przetwarzamy dane osobowe. Takie obowiązki i wymogi nakładają na nas niezbędne czynności związane z przechowywaniem i przetwarzaniem danych osobowych. Obowiązkowe jest na przykład przechowywanie danych osobowych w celach rejestracyjnych.

Generalnie, przestrzeganie obowiązujących przepisów, nakazów sądowych, innych procesów sądowych lub wymagań wszelkich właściwych organów regulacyjnych może wymagać przetwarzania danych osobowych przez NAGA Markets.

Zabezpieczenie naszych legalnych interesów

Przetwarzamy dane osobowe, aby chronić uzasadnione interesy NAGA Markets. Przykłady takich działań związanych z przetwarzaniem obejmują (a) nasze inicjujące roszczenia prawne i przygotowanie naszej obrony w postępowaniach sądowych oraz (b) przetwarzanie danych osobowych w celach zarządzania ryzykiem;

Ponadto możemy potrzebować użyć danych osobowych zebranych od Ciebie w celu zbadania problemów lub rozstrzygnięcia sporów z Tobą, ponieważ w naszym uzasadnionym interesie leży zapewnienie, że kwestie i spory zostaną zbadane i rozwiązane w odpowiednim czasie i efektywnie.

Przypadki, w których wyrażasz zgodę

Nasze przechowywanie i wykorzystywanie twoich danych osobowych opiera się na Twojej zgodzie. Jeśli polegamy na Twojej zgodzie jako naszej podstawie prawnej do przechowywania i przetwarzania Twoich danych osobowych, masz prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie, kontaktując się z nami za pomocą danych kontaktowych określonych w niniejszej Polityce prywatności.

Jednak żadne przetwarzanie danych osobowych, które miało miejsce przed otrzymaniem twojego odwołania, nie zostanie naruszone.

Aby ocenić odpowiedniość naszych usług dla odbiorców

Twoje dane osobowe, które obejmują Twoją wiedzę i doświadczenie w oferowanych przez nas produktach finansowych, służą do kształtowania twojego profilu ekonomicznego i potwierdzają naszą ocenę stopnia, w jakim takie produkty finansowe są odpowiednie dla Ciebie.

Aby ulepszyć nasze produkty i usługi

Od czasu do czasu możemy przesyłać ankiety w ramach procesu opinii klientów. W naszym uzasadnionym interesie jest, aby poprosić o takie opinie, aby zapewnić, że świadczymy nasze usługi i produkty na najwyższym poziomie.

Możemy wykorzystywać dane osobowe przekazane przez Ciebie za pomocą ankiet dla klientów, aby pomóc nam ulepszać nasze produkty i usługi.

Do celów marketingowych

Możemy wykorzystywać dane osobowe do wysyłania wiadomości marketingowych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu lub innych uzgodnionych formularzy w celu zapewnienia, że jesteś na bieżąco z naszymi najnowszymi produktami i usługami.

Nie ujawnimy twoich informacji żadnym zewnętrznym stronom, by te mogły bezpośrednio wysyłać materiały marketingowe do Ciebie.

Powiadomienia prawne

Przepisy i regulacje czasem wymagają od nas informowania o pewnych zmianach w produktach lub usługach lub prawach. Być może będziemy musieli poinformować Cię o zmianach warunków lub cech naszych produktów lub usług, a to oznacza, że będziemy utrzymywać i wykorzystywać Twoje dane osobowe.

Informacje zbierane z korzystania z naszych usług

Systemy śledzenia używane na stronie internetowej NAGA Markets mogą gromadzić dane osobowe w celu optymalizacji usług świadczonych klientom i potencjalnym klientom. Strona zbiera informacje w następujący sposób:

 • Informacje o lokalizacji

  Używanie adresu IP pomaga nam zlokalizować zawartość naszej strony internetowej, którą udostępniamy w zależności od kraju użytkownika i poprawić wygodę korzystania z naszej witryny.

 • Cookies

  Pliki cookie w Internecie to małe fragmenty danych przesyłane z naszej witryny do przeglądarki i przechowywane na dysku twardym komputera użytkownika podczas korzystania z naszej witryny. Mogą one zawierać unikalny numer identyfikacyjny. Celem zbierania tych informacji jest zapewnienie bardziej odpowiedniego doświadczenia na naszej stronie internetowej, w tym prezentacji naszych stron internetowych zgodnie z Twoimi potrzebami lub preferencjami.

  Pliki cookie są często używane w wielu witrynach internetowych i możesz zdecydować, czy i jak zostanie zaakceptowany plik cookie, zmieniając preferencje i opcje w przeglądarce. Użytkownik może nie mieć dostępu do niektórych części naszej strony internetowej, jeśli zdecyduje się wyłączyć akceptację plików cookie w przeglądarce, w szczególności w obszarze członków firmy i innych bezpiecznych częściach naszej witryny. Dlatego zalecamy włączenie akceptacji plików cookie w celu korzystania ze wszystkich naszych usług online.

 • Przechowywanie lokalne

  Musisz przesłać nam dokumenty potwierdzające za pośrednictwem obszaru członków firmy, aby aktywować swoje konto handlowe. Te dokumenty są przesyłane przez bezpieczne połączenie i przechowywane w bezpiecznym miejscu.

  Okresowo możemy wykorzystywać dostawców zewnętrznych, takich jak Google i AdRoll, do wyświetlania naszych reklam przez Internet w oparciu o wcześniejsze korzystanie z naszej witryny.

Przechowywanie Twoich danych osobowych

Ochrona prywatności Twoich informacji ma dla nas ogromne znaczenie, niezależnie od tego, czy kontaktujesz się z nami osobiście, przez telefon, pocztę, Internet lub inne medium elektroniczne. Będziemy przechowywać dane osobowe, tak długo, jak utrzymujemy stosunki handlowe z Tobą, w połączeniu z bezpiecznymi komputerowymi urządzeniami do przechowywania i plikami papierowymi oraz innymi dokumentami podejmujemy niezbędne środki w celu ochrony danych osobowych, które przechowujemy przed niewłaściwym użyciem, utratą, nieautoryzowanym dostępem, modyfikacją lub ujawnieniem.

Kiedy uznamy, że dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których zostały pierwotnie zebrane, usuniemy wszelkie dane, które będą Cię identyfikować lub bezpiecznie zniszczymy te dane. Jednakże możemy potrzebować zachować dokumentację przez znaczny okres po tym, jak przestaniesz być naszym klientem. Na przykład, podlegamy pewnym przepisom dotyczącym przeciwdziałania praniu pieniędzy, które wymagają od nas zachowania zapisów zawierających dane osobowe klienta, informacje handlowe, dokumenty otwarcia rachunku, informacje i wszelkie inne informacje związane z klientem przez okres co najmniej pięciu lat po zakończeniu naszych stosunków handlowych.

Dane osobowe, które przechowujemy w formie nagranej komunikacji, przez telefon, drogą elektroniczną, osobiście lub w inny sposób, będą również odbywać się zgodnie z lokalnymi przepisami i będą przechowywane przez 5 lat po zakończeniu naszej współpracy z Państwem.

Możemy przechowywać dane przez okres dłuższy niż 5 lat, jeśli nie możemy ich usunąć z powodów prawnych, regulacyjnych lub technicznych.

 • Twoje prawa dotyczące twoich danych osobowych

  Prawa, które mogą być dla Ciebie dostępne w związku z posiadanymi przez nas danymi osobowymi są przedstawione poniżej.

 • Informacje i dostęp

  Jeśli nas zapytasz, mamy obowiązek sprawdzić, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeśli tak, jakie informacje przetwarzamy i, na żądanie, dostarczamy kopię tych danych osobowych (wraz z pewnymi innymi szczegółami) w ramach rozsądnego przedziału czasowego od daty złożenia wniosku.

 • Sprostowanie

  Jest dla nas ważne, aby twoje dane osobowe były aktualne. Podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki, aby upewnić się, że twoje dane osobowe pozostają dokładne, kompletne i aktualne. Jeśli posiadane przez nas dane osobowe są niedokładne lub niekompletne, masz prawo do ich usunięcia. Jeśli ujawnimy Twoje dane osobowe innym, powiadomimy ich o tym, gdzie to możliwe.

  Możesz w każdej chwili poinformować nas, że Twoje dane osobowe uległy zmianie, wysyłając wiadomość e-mail na adres support@nagamarkets.com . Firma zmieni twoje dane osobowe zgodnie z Twoimi instrukcjami. Aby móc składać takie wnioski, w niektórych przypadkach możemy potrzebować dokumentów potwierdzających od Ciebie jako dowodu, tj. Danych osobowych, które są wymagane do celów prawnych lub innych celów prawnych.

 • Prawo do bycia zapomnianym

  Możesz poprosić nas o usunięcie lub usunięcie Twoich danych osobowych w pewnych okolicznościach, na przykład wtedy, gdy już ich nie potrzebujemy lub wycofujesz swoją zgodę (jeśli dotyczy), o ile nie mamy prawnego obowiązku zatrzymywania tych danych.

 • Przenośność danych

  W ramach GDPR masz prawo, w pewnych okolicznościach, do uzyskania danych osobowych, które nam dostarczyłeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i przeznaczonym do odczytu maszynowego formacie, i do ponownego użycia go w innym miejscu lub poprosić nas o przeniesienie tego do stron trzecich Twojego wyboru.

Kontakt z Tobą

Możemy, od czasu do czasu, zarządzać warunkami naszej Umowy między nami, kontaktując się bezpośrednio z Tobą telefonicznie, faksem, pocztą e-mail lub pocztą.

Jeśli wyrazisz zgodę, my lub którykolwiek z naszych Podmiotów Stowarzyszonych Spółki lub dowolne inne przedsiębiorstwo z naszej grupy, możemy od czasu do czasu kontaktować się z Tobą telefonicznie, faksem, pocztą e-mail lub pocztą w celach marketingowych, aby zwrócić Twoją uwagę na produkty lub usługi, które mogą zainteresować Cię lub przeprowadzić badania rynkowe.

Ujawnienie informacji

Zgodnie z Umową zawartą między nami, mamy prawo ujawnić Twoje dane (w tym nagrania i dokumenty o charakterze poufnym, dane karty) w określonych okolicznościach. Zgodnie z Umową zawartą między nami, Twoje Informacje mogą zostać ujawnione:

 • jeżeli jest to wymagane przez prawo lub orzeczenie sądowe właściwego sądu;

 • na wniosek naszego Regulatora (Cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd) lub innego organu regulacyjnego sprawującego kontrolę lub jurysdykcję nad nami lub tobą lub naszymi współpracownikami lub na którego terytorium mamy Klientów lub Dostawców, stosownie do przypadku;

 • odpowiednim władzom w celu zbadania oszustw, prania pieniędzy lub innej nielegalnej działalności lub zapobiegania im;

 • do Brokera, do wykonywania Twoich Zleceń lub Zleceń w celach dodatkowych w stosunku do świadczenia naszych Usług dla Ciebie jako naszego Klienta;

 • do biur informacji kredytowej i agencji zajmujących się przeciwdziałaniem oszustwom, dostawców trzeciej weryfikacji autentyczności, banków i innych instytucji finansowych w celu sprawdzania zdolności kredytowej, zapobiegania oszustwom, przeciwdziałania praniu pieniędzy, identyfikacji lub sprawdzania należytej staranności. W tym celu mogą sprawdzić podane przez ciebie szczegóły w odniesieniu do jakichkolwiek danych z dowolnej bazy danych (publicznej lub innej), do której mają dostęp. Mogą również wykorzystywać Twoje dane w przyszłości, aby pomóc innym firmom w celu weryfikacji. Zapis wyszukiwania zostanie zatrzymany przez nas;

 • naszym profesjonalnym doradcom, pod warunkiem że w każdym przypadku odpowiedni profesjonalista zostanie poinformowany o poufnym charakterze tych informacji i zobowiązuje się również do zachowania poufności w niniejszym dokumencie;

 • innym dostawcom usług, którzy tworzą, utrzymują lub przetwarzają bazy danych (elektroniczne lub nie), oferują usługi przechowywania danych, usługi transmisji wiadomości e-mail, usługi przesyłania wiadomości lub podobne usługi, które mają nam pomóc w gromadzeniu, zapisywaniu, przetwarzaniu i korzystaniu z Twoich Danych lub w kontakcie z Tobą lub ulepszenia świadczenia naszych Usług lub działań w ramach Umowy między nami;

 • do repozytorium transakcji lub podobnego;

 • do innych usługodawców do celów statystycznych, w celu ulepszenia naszego marketingu, w takim przypadku dane będą dostarczane w formie zagregowanej;

 • do badań rynkowych centrów telefonicznych, które prowadzą ankiety telefoniczne lub mailowe w celu ulepszenia naszych Usług lub działań, ale tylko dane kontaktowe;

 • w razie konieczności, abyśmy mogli bronić lub wykonywać nasze prawa do dowolnego sądu, trybunału, arbitra, rzecznika praw obywatelskich lub organu rządowego, w zależności od przypadku;

 • na twoją prośbę lub za Twoją zgodą;

 • do naszych Podmiotów Powiązanych lub jakiejkolwiek innej spółki z naszej grupy;

 • naszych pracowników, aby wywiązywać się ze swoich obowiązków związanych z dalszą Umową między nami lub w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania naszej platformy, zleceń automatycznych i funkcji danych handlowych.

Jeśli w celu świadczenia usług firma ujawnia dane osobowe podmiotom gospodarczym, takim jak firmy obsługujące płatności kartą lub inne podmioty przetwarzające płatności lub banki, takie strony trzecie mogą przechowywać informacje użytkownika, aby zachować zgodność z własnymi zobowiązaniami prawnymi i innymi obowiązkami.

Firma powiadomi osobę trzecią o poufnym charakterze takich informacji.

Środki ochronne

Twoje informacje są przechowywane na bezpiecznych serwerach. Ograniczamy dostęp do Twoich danych tylko do tych pracowników lub partnerów, którzy muszą znać te informacje, aby umożliwić wykonanie Umowy między nami

Posiadamy procedury dotyczące sposobu ochrony i korzystania z Twoich Informacji, na przykład poprzez żądanie od naszych Podmiotów Powiązanych i pracowników zachowania poufności Twoich danych.

Zapewniamy, że NAGA Markets dysponuje niezbędnymi i odpowiednimi środkami technicznymi, możliwościami organizacyjnymi oraz procedurami, aby zapewnić, że Twoje dane pozostają bezpieczne przez cały czas. Regularnie szkolimy i podnosimy wiedzę naszych pracowników, aby skutecznie dbali o utrzymanie, ochronę i poszanowanie Twoich danych osobowych i Twojej prywatności. Bardzo poważnie traktujemy naruszenia prywatności osób i w razie potrzeby wprowadzimy odpowiednie środki dyscyplinarne.

Pytania

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tych zasad, chcesz uzyskać dostęp do swoich informacji lub je zmienić, lub masz jakieś pytania dotyczące bezpieczeństwa na naszej stronie internetowej, możesz wysłać do nas e-mail na support@nagamarkets.com.

Aktualizacja tej Polityki

Niniejsza Polityka może ulec zmianie bez powiadomienia. Z tego powodu zalecamy, by od czasu do czasu szukać aktualizacji.

Handluj odpowiedzialnie: Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków przez dźwignię finansową. 79,67% * rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.