Regulation & licensing | NAGA Markets | Zmień swoją pasję w bogactwo

Regulacja i licencjonowanie

NAGA Markets jest regulowaną i licencjonowaną firmą przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC), a wszystkie nasze fundusze klientów są oddzielone od naszych i przechowywane w głównych międzynarodowych bankach

 • Cypryjska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC)

  NAGA Markets jest autoryzowana i regulowana przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (numer licencji 204/13), organ nadzorujący i regulacyjny dla firm świadczących usługi inwestycyjne na Cyprze. CySEC jest członkiem Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA). NAGA Markets posiada międzynarodową licencję CySEC, zezwalającą na świadczenie usług inwestycyjnych i pomocniczych. Zapewniamy zgodność z unijnymi i lokalnymi regulacjami, takimi jak dyrektywa w sprawie europejskich rynków instrumentów finansowych (MiFID) oraz cypryjska usługa inwestycyjna i działalność oraz przepisy dotyczące rynków regulowanych z 2007 r. 144 (l) / 2007.

 • MiFID

  Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID) 2004/39/WE weszła w życie w dniu 1 listopada 2007 r. w celu uregulowania rynków instrumentów finansowych oraz świadczenia usług inwestycyjnych i działalności inwestycyjnej w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Dyrektywa została przyjęta na Cyprze w ramach Cypryjskiej Ustawy o Usługach i Aktywach Finansowych oraz Rynku Regulowanym z 2007 r. (Ustawa 144 (l) / 2007). Kluczowymi celami dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID) są: podniesienie poziomu wydajności, zwiększenie przejrzystości finansowej, promocja konkurencji i skuteczna ochrona konsumentów. MiFID pozwala również firmom inwestycyjnym świadczyć usługi inwestycyjne i pomocnicze na terytorium innego państwa członkowskiego i / lub państwa trzeciego, pod warunkiem że takie usługi są objęte zezwoleniem firmy inwestycyjnej.

 • Fundusz rekompensaty inwestorów

  NAGA Markets jest członkiem Funduszu rekompensaty inwestorów, którego celem jest zabezpieczenie wszelkich roszczeń objętych ubezpieczeniem od członków Funduszu oraz rekompensowanie klientom objętym gwarancją wszelkich roszczeń wynikających z nieprawidłowego działania członka Funduszu w wypełnianiu jego obowiązków, niezależnie od tego, czy obowiązek ten wynika z ustawodawstwa, umowy klienta lub z powodu popełnienia przestępstwa przez członka Funduszu.

 • Oświadczenie o ryzyku

  Strona jest własnością i jest zarządzana przez NAGA Markets LTD. Ostrzeżenie o ryzyku: Handel walutami ("Forex") i kontraktami różnicowymi ("CFD"), w tym kontrakty CFD na kryptowaluty, są wysoce spekulacyjne, wiążą się z wysokim poziomem ryzyka i mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Możesz ponieść stratę części lub całości zainwestowanego kapitału, a zatem nie powinieneś spekulować kapitałem, którego nie możesz utracić. Powinieneś zdawać sobie sprawę ze wszystkich ryzyk związanych z obrotem na marży i musisz przeczytać pełne Oświadczenie o ryzyku . NAGA Markets Ltd jest regulowaną firmą świadczącą usługi finansowe, upoważnioną do prowadzenia działalności przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd ("CySEC") na podstawie numeru licencji CIF 204/13. Ograniczone jurysdykcje: Nie prowadzimy rachunków dla rezydentów niektórych jurysdykcji, takich jak USA, Japonia, Kanada, Belgia, Kuba, Iran, Irak, Syria i Korea Północna.

Handluj odpowiedzialnie: Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków przez dźwignię finansową. 79,67% * rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.